Plany prac Komisji Zdrowia na najbliższe miesiące
\\

Sejmowa Komisja Zdrowia zaprezentowała plan swoich prac na II półrocze 2013 r. Komisja w pierwszej kolejności zajmie się problemem dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych.

W nadchodzącym półroczu Komisja będzie pracowała także nad zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektem ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie działania Komisji. W dalszej kolejności Komisja zajmie się projektem uchwały dotyczącej wyrażenia poparcia Radzie Ministrów w sprawie kontynuacji prac nad programem zdrowotnym dotyczącym in vitro oraz zmianami w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Pod koniec bieżącego roku Komisja będzie koncentrowała się na poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozpatrzeniu informacji na temat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.