Metropolita mówił, że wiele pielęgniarek ma „słuszne poczucie ciągłego niedowartościowania przez system opieki zdrowotnej”. Abp Skworc zwrócił się do ministra zdrowia profesora Marana Zembali:

- Panie ministrze zdrowia z Górnego Śląska, życzymy sukcesów w uzdrawianiu służby zdrowia i prosimy o dialog ze związkami zawodowymi i uznanie słusznych postulatów pielęgniarek. Każdy, kto zna szpital z pozycji pacjenta, wspiera wołania pielęgniarek o podwyżkę płac i godne warunki pracy - zaapelował.

Odnosząc się do nowej ustawy o in vitro hierarcha podkreślił, że prawo do życia to naturalne prawo każdego człowieka.
- Każdy poczęty człowiek ma prawo do życia. Wyrażamy sprzeciw wobec relatywizacji prawa do życia, które jest fundamentalnym prawem każdego człowieka - powiedział.

Hierarcha wyraził przekonanie, że w Polsce dochodzi do „znieczulania” sumienia - rosnącej obojętności na dziecko, na sprawy społeczne i kwestie wiary. Według abp. Skworca, przykładem „moralnej znieczulicy” jest problem dopalaczy.

Doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich to - obok majowej pielgrzymki mężczyzn do Piekar - jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. 

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 roku. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt z całego regionu nadchodzi do Piekar w pierwszą niedzielę po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gromadząc co roku tysiące wiernych. (pap)
 
Poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt to zadanie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.
 
Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl