- Nowością na oddziale jest pracownia badań czynnościowych oddychania wyposażona  w wysokiej klasy spirometr, który umożliwia wykonywanie badań statycznych i dynamicznych układu oddechowego. Dzięki wyposażeniu w dodatkowe elementy zestaw jest przygotowany do pomiaru wskaźników dyfuzji gazów określających zdolność do przenoszenia gazu z pęcherzyków płucnych do krwi, co jest niezwykle ważne i pomocne w procesie rozpoznawania i monitorowania zmian śródmiąższowych w płucach – powiedział profesor Tadeusz Płusa ordynator oddziału chorób wewnętrznych.

Nowy oddział znajduje się na drugim piętrze nowego skrzydła budynku . Grupa EMC, która prowadzi placówkę, systematycznie rozwija szpital. W pierwszym etapie w 2010 roku obok istniejącego budynku zbudowano nowy obiekt, w którym w 2011 roku otwarty został oddział chirurgiczny, pediatryczny oraz położniczo-ginekologiczny. Kolejną, zakończoną  przed ponad rokiem inwestycją, była  rozbudowa przyszpitalnej przychodni. Następnym etapem była budowa nowego trzypiętrowego skrzydła.

Łącznie Grupa EMC zainwestowała już ponad 35 mln zł w rozbudowę Szpitala św. Anny w Piasecznie. Ponad 26 mln zł kosztował pierwszy etap inwestycji, 1,6 mln zł rozbudowa przyszpitalnej przychodni. Budowa nowego skrzydła pochłonęła ponad 8 mln zł.

Czytaj: Kolejne placówki medyczne poszukują inwestorów>>>

Przed otwarciem nowego skrzydła Szpital św. Anny miał 127 łóżek. Po uruchomieniu wszystkich pięter w nowym skrzydle liczba łóżek wzrośnie do ponad 170.  Na parterze nowego budynku będzie powiększona część oddziału położniczo-ginekologicznego, na pierwszym piętrze znajdzie się powiększona część oddziału chirurgicznego, a na drugim oddział chorób wewnętrznych.

Na oddziale chorób wewnętrznych i chorób płuc doświadczony personel medyczny pod kierownictwem profesora Tadeusza Płusy udziela specjalistycznej pomocy w stanach zagrożenia życia w sali intensywnego nadzoru internistycznego,  rozpoznaje i leczy: choroby z patologią układu oddechowego (choroby zapalne, rozrostowe i układowe), choroby układu krążenia, pokarmowego i moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy oraz kontroluje inne stany chorobowe w zależności od charakteru zagrożenia. Dzięki dobrej współpracy z ośrodkami referencyjnymi możliwe jest dalsze diagnozowanie i leczenie chorych w określonych profilach

Znajdująca się  na terenie oddziału pracownia badań endoskopowych układu oddechowego wyposażona jest w dwa bronchofibroskopy, które umożliwiają kontrolowanie zmian w drogach oddechowych, a także pobieranie materiału do badań histopatologicznych z miąższu płucnego i węzłów chłonnych, wraz z dokumentacją foto i wideo.

Nowa pracowania badań czynnościowych oddychania wyposażona jest w profesjonalny sprzęt spirometryczny firmy MES, który umożliwia wykonywania badań statycznych i dynamicznych układu oddechowego, a także prowadzenie badań prowokacyjnych. Dzięki wyposażeniu w dodatkowe elementy zestaw jest przygotowany do pomiaru wskaźników dyfuzji gazów określających zdolność do przenoszenia gazu z pęcherzyków płucnych do krwi, co jest niezwykle ważne i pomocne w procesie rozpoznawania i monitorowania zmian śródmiąższowych.

W 2015 roku w piaseczyńskim Szpitalu hospitalizowanych było  25 tysięcy pacjentów,  przeprowadzono 2.500 operacji, na świat przyszło  blisko 1.200 dzieci.

Grupa EMC prowadzi  10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.