Zakres wprowadzonych w zarządzeniu zmian obejmuje zarówno uwagi odnoszące się do pakietu onkologicznego, jak i do rozwiązań związanych z wydzieleniem zakresu skojarzonego dla pacjentów pierwszorazowych.

W związku z uwagami odnoszącymi się do wyceny pakietów onkologicznych, po ponownej szczegółowej analizie, dokonano zwiększenia wartości punktowej wszystkich pakietów, zarówno dotyczących diagnostyki wstępnej, jak i pogłębionej.
Średni wzrost cen wyniósł 41 procent (w zależności od pakietu od 14,5 procent do 177 procent).

Czytaj także:  Pakiet onkologiczny: świadczenie nielimitowane w zarządzeniu prezesa NFZ >>>

Przykładowo: wycena pakietu diagnostyki wstępnej klatki piersiowej podniesiona została z 58 do 71 punktów, a pogłębionej z 165 do 189 pkt. Wycena pakietu diagnostyki wstępnej nowotworu dolnego odcinka przewodu pokarmowego skorygowana została z 38 na 53 pkt, a diagnostyki pogłębionej z 73 do 86 pkt. Istotnie zwiększona została także wycena diagnostyki czerniaka: etap wstępny z 9 do 20 pkt, a pogłębiony ze 112 do 130 oraz diagnostyka chłoniaków: etap wstępny z 6,5 do 18 pkt, a pogłębiony z 72,5 do 85 pkt..

W niektórych specjalnościach rozszerzony został zakres realizowanych pakietów onkologicznych. Odnosi się to między innymi do chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej - diagnostyka nowotworów piersi, audiologii i foniatrii - diagnostyka nowotworów krtani, czy endokrynologii - pakiet diagnostyczny dla nowotworów centralnego układu.

Czytaj takżę: Projekt NFZ: katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych w ramach AOS >>>

We wszystkich zakresach świadczeń będących przedmiotem umów utrzymano wymóg dostępności do poradni przez 3 dni w tygodniu po cztery godziny.

Zgodnie z propozycjami zgłoszonymi w trakcie konsultacji rozszerzono również wykaz badań wykonywanych w ramach diagnostyki onkologicznej, w tym między innymi wprowadzono USG krtani, USG gałki ocznej, biopsje narządowe i angiografię fluoresceinową.

W ramach onkologii wprowadzono dodatkowo zakres skojarzony dla pacjentów pierwszorazowych, co daje możliwość premiowania szybkiego diagnozowania także pacjentów nie posiadających karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

Podwyższono również wycenę badania poziomu 5 fluorouracylu (poprzez przeniesienie do wyższej grupy rozliczeniowej).

Wprowadzone zarządzeniem zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z  20 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1442), oraz innych aktów prawnych.