Pakiet składa się z trzech książek. Pierwsza z nich to „Prawa lekarza. Zarys problematyki” autorstwa Stefana Poździocha i Macieja Gibińskiego. W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. 

Druga publikacja to „Lekarz i przedsiębiorczość. Od teorii do praktyki” autorstwa Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej, która łączy aspekty teoretyczne i praktyczne, a dzięki zawartym kwestionariuszom samooceny czytelnik może odnieść przedstawione w niej zagadnienia do swojej aktywności zawodowej  i na bieżąco skonfrontować swoje kompetencje z przedstawianym wzorcem.

Na temat tej publikacji czytaj:

Odporność na stres i źródła konfliktu problemem lekarzy - przedsiębiorców >>>

Lekarz-przedsiębiorca musi rozwijać osobisty potencjał >>>

Trzecia publikacja to „Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną”, autorstwa Karola Korczaka, której celem jest identyfikacja kluczowych czynników wpływających na rozwój wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną i zachęcania do korzystania z tych narzędzi.

Czytaj : Internetowe narzędzia obsługi pacjenta słabo dostępne w Polsce >>>

Książki dostępne są w księgarni Profinfo.