W tym roku Kongres będzie miał szczególny charakter, gdyż czas jego organizacji zbiega się z 25 rocznicą znaczących dla Polski i jej gospodarki wydarzeń jak pierwsze wybory do Sejmu, które wpłynęły na zmianę ustroju politycznego i pierwsze od czasu II Rzeczpospolitej wybory do Senatu. Obecny 2014 rok to także inne znaczące dla Polski rocznice: 15 lecie w strukturach NATO i 10 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej.

W roku 2014 mija też 15 lat funkcjonowania ubezpieczeniowego systemu w ochronie zdrowia, a także 10 lat od uchwalenia jego „konstytucji” czyli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te wpłynęły na poziom zamożności społeczeństwa, poprawę standardu życia, bezpieczeństwo. Dzięki wspomnianym wydarzeniom także w dziedzinie ochrony zdrowia dokonała się w Polsce ogromna jakościowa zmiana, której częścią - jakże znaczącą - jest sektor prywatnych szpitali i świadczeniodawców.

W pierwszych trzech edycjach w kongresie udział brało ponad 200 reprezentantów szpitali prywatnych. Ze względu na unikatowy charakter i grupę uczestników dotychczasowe kongresy cieszyły się także dużym zainteresowaniem środowisk opiniotwórczych, naukowych, politycznych, mediów i sponsorów.

Jak co roku do udziału w kongresie zostaną zaproszeni przedstawiciele władz, politycy, inwestorzy, właściciele jak i zarządzający podmiotami leczniczymi. Dobór tematów odzwierciedla kluczowe obszary dyskusji toczonych tak gorąco w tym roku i tak mocno wpływających na otoczenie społeczno - gospodarcze ochrony zdrowia. Siłą rzeczy IV Kongres Szpitali Prywatnych wpisuje się bardzo mocno w debatę na temat problemów finansowania, dostępu do specjalistów, roli lekarzy rodzinnych, tak gorącego dziś tematu skracania kolejek, generalnie nowej organizacji systemu ochrony zdrowia i rozwiązywania jego wyzwań, które niosą ze sobą warunki demograficzne, epidemiologiczne, i uwarunkowania społeczno-polityczne.

W tym roku organizatorzy kongresu chcą skupić szczególną uwagę na dwóch najważniejszych zagadnieniach. tj. roli, znaczeniu i potencjale szpitali prywatnych w publicznym sektorze ochrony zdrowia oraz kwestii jakości i standardów medycznych w leczeniu szpitalnym. W ramach pierwszego tematu zostaną przedstawione osiągnięcia szpitali prywatnych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i leczniczych oraz ich współpraca z samorządem terytorialnym. Organizatorzy chcieliby także jedną z sesji tematycznych poświęcić analizie teraźniejszości i trendów przyszłości sektora prywatnego w ochronie zdrowia.

Kongres organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych we współpracy z Instytutem Zdrowia i Demokracji. Patronat nad konferencją objęli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejska Unia Szpitali Prywatnych.

Udział w kongresie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kongresszpitaliprywatnych.com