System certyfikacji został opracowany przez spółkę Healthy Ageing we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Fundacją Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, TUV Akademia Polska, TUV Rheinland Polska oraz Public Consulting Group. Partnerem strategicznym projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 - Rynek opieki długoterminowej w Polsce ma ogromy potencjał rozwoju. W tej chwili w naszym kraju taką opieką objętych jest 5-6 procent seniorów, podczas gdy średnia dla wszystkich państw OECD wynosi 14 procent. Jesteśmy również potencjalnie dobrym partnerem dla naszych zachodnich sąsiadów, organizując opiekę dla osób starszych z tych krajów. Aby jednak polskie placówki mogły być stawiane na równi z zachodnimi, powinny wykazać się najwyższą jakością świadczonych usług. Znak OK SENIOR celowo został przygotowany we współpracy w międzynarodowym partnerstwie, aby jego znaczenie było identyfikowalne tak  samo w Polsce, jak i za granicą. W marcu 2016 roku  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprezentował OK SENIOR w Komisji Europejskiej jako pierwszy system certyfikacji produktów i usług dla osób starszych w Europie. Ośrodek MEDI-system OSTROWIA został wybrany jako jedna z dwóch  placówek referencyjnych w kraju do współtworzenia systemu oceny jakości oraz zasad wdrażania procedur. Cieszę się, że możemy rozpocząć proces identyfikowania i wyróżniania ‘dobrych miejsc do życia’, w których organizuje się opiekę nad osobą straszą z należytą powagą, zapewniając seniorom nie tylko wsparcie w pielęgnacji, ale również szanując ich godność – wyjaśnia Marzena Rudnicka, Prezes KIGS.

 

 

Podczas oceniania ośrodka brano pod uwagę między innymi przestrzeganie prawa i wolności pensjonariusza, infrastrukturę ośrodka i zakres usług opiekuńczych, kompetencje personelu oraz komunikację z rodziną podopiecznego. 

- Program Znak Jakości OK SENIOR to krok w dobrym kierunku. Standaryzacja usług  długoterminowych jest bowiem niezbędna by zapewnić pensjonariuszom właściwą opiekę. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku osób z chorobami otępiennymi, które mają szczególne potrzeby. Procedurę audytu i certyfikacji przeszedł – jako pierwszy w Polsce – ośrodek MEDI-system Ostrowia, który specjalizuje się w opiece nad pacjentami z chorobą Alzheimera. Znak OK SENIOR potwierdza wysoką jakość naszych usług opiekuńczo-leczniczych, do której powinny dążyć placówki działające w branży usług opiekuńczych – mówi Beata Leszczyńska, prezes MEDI-system.

Spółka MEDI-system, świadcząca usługi w zakresie opieki długoterminowej i rehabilitacji, powstała w 2001 roku. Oferuje ponad 700 miejsc w siedmiu nowoczesnych ośrodkach na Mazowszu i na Śląsku. Z oferty tej największej w Polsce sieciowej firmy w zakresie usług opieki długoterminowej skorzystało dotychczas ponad 10 000 pacjentów.

Ośrodki specjalizują się w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej oraz usługach opiekuńczo-leczniczych. Podopiecznymi MEDI-system są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, z zaburzeniami poznawczymi, z chorobą Picka, pląsawicą Huntingtona, neuroboreliozą i innymi schorzeniami.

Usługi MEDI-system są kierowane do osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie.

 


Źródło: MEDI-system