Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie rozpoczął program badań, który ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia bezobjawowego raka trzustki u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Program skierowany jest do osób powyżej 50. roku życia, których masa ciała zmniejszyła się o ponad 2 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Rak trzustki jest nowotworem trudnym do wykrycia, zwłaszcza we wczesnym etapie rozwoju. Nowotwory złośliwe trzustki są istotną przyczyną śmierci z powodu chorób nowotworowych. Rocznie z tego powodu umiera w Polsce ponad 4500 osób. Często choroba wykrywana jest w zaawansowanym stadium, kiedy obecne są przerzuty, a guz jest nieoperacyjny. Zaledwie jedna czwarta pacjentów w chwili rozpoznania kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. Rozpoznanie choroby we wczesnym etapie istotnie zwiększa szansę na przeżycie.

Cukrzyca często towarzyszy rakowi trzustki. Niedawno rozpoznana cukrzyca może być jego pierwszym objawem i poprzedzać inne objawy nowotworu o wiele miesięcy. Chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą mają 8-krotnie większe ryzyko wystąpienia raka trzustki niż pozostałe osoby z populacji. Badanie w ramach programu ma na celu wykrywanie bezobjawowych zmian nowotworowych w trzustce.

Planowanym w ramach programu badaniem jest badanie endosonograficzne (EUS). Jest to najczulsza metoda wykrywania małych guzów trzustki. Stanowi ona połączenie badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego i badania ultrasonograficznego. Przypomina badanie gastroskopowe i wykonywane jest w płytkim znieczuleniu.

Zainteresowani udziałem w programie powinni zgłosić to lekarzowi rodzinnemu, po spełnieniu kryteriów zostaną zaproszeni na badania do oddziału gastroenterologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.portal.warmia.mazury.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2015 r.