Określono warunki włączenia numerów telefonów do systemu powiadamiania ratunkowego
\\

21 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1050).

Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii związanych z fakultatywnym włączeniem do systemu powiadamiania ratunkowego dodatkowych numerów oraz ich obsługą.

Rozporządzenie określa tryb włączania numerów telefonicznych do systemu powiadamiania ratunkowego, sposób rozliczania kosztów utrzymania systemu i obsługi danego numeru telefonicznego, warunki techniczne obsługi numerów telefonicznych w systemie, tryb i warunki współpracy oraz wymiany informacji między centrami oraz wzór wniosku o włączenie i wyłączenie numeru telefonicznego z systemu.

W rozporządzeniu określone zostały jednolite warunki współpracy podmiotów dysponujących numerami 991, 992, 993, 991 i 987 oraz innych podmiotów do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska dysponujących numerami alarmowymi, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego z administratorem systemu teleinformatycznego.

Warunkiem obsługi numeru telefonicznego podmiotu w systemie jest dostosowanie i podłączenie przez ten podmiot jego systemu teleinformatycznego do systemu teleinformatycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej przekazanej przez administratora systemu teleinformatycznego.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 7 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 7 sierpnia 2014 r.