Do OIL w Gdańsku zgłaszają się lekarze, którzy otrzymali pisma z Centralnego Rejestru Płatników informujące o konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 195 zł za dokonanie wpisu w bazie. Jak wynika z listu wpis jest obowiązkiem każdego podatnika. Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż rejestr ten ma charakter komercyjny oraz, że żaden lekarz lub lekarz dentysta nie ma prawnego obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty.

Źródło: www.oilgdansk.pl