Przewodniczącą Rady została profesor Józefa Hrynkiewicz. 

- Istnieje potrzeba budowy nowej polityki senioralnej – powiedziała uczestnicząca w spotkaniu mister Elżbieta Rafalska. – Wiążę z tym gremium duże nadzieje i liczę, że przy opracowywaniu kierunków działań, kierowanych do  osób starszych czy wydawaniu opinii i stanowisk, będę mogła liczyć na kompetencje i rzetelność  Rady ds. Polityki Senioralnej.

Rada liczby 29 członków, którzy zostali wybrani spośród 200 kandydatów, zgłoszonych przez  administrację samorządową i rządową, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców oraz uczelnie i instytucje badawcze. Członkiem Rady jest między innymi profesor Henryk Skarżyński.

Czytaj: Długofalowa polityka senioralna: wyzwania dla Polski i Europy>>>

- Polityka senioralna jest jednym z priorytetów w Polsce – stwierdziła wiceminister Elżbieta Bojanowska. – Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, znaczącym w kształtowaniu polityki w tym zakresie.

Wiceminister określiła także priorytety rządu w dziedzinie polityki senioralnej, do których należą: rozwój usług społecznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych, tworzenie warunków do zaspokajania ich potrzeb oraz kształtowanie odpowiednich relacji międzypokoleniowych.

Dowiedz się więcej z książki
Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł