Najwięcej wypowiedzeń klauzuli – ponad 700, według informacji koordynatora protestujących w tym regionie, złożono w województwie łódzkim.

Koordynator – lekarz Jan Czarnecki przewiduje, że w związku z redukowaniem czasu zatrudnienia przez lekarzy z nocnej i świątecznej pomocy czy POZ prawdziwa akcja protestacyjna rozpocznie się na początku 2018 roku.

Urząd wojewódzki w Łodzi mówi o oficjalnie potwierdzonych przez dyrekcje szpitali 608 wypowiedzeniach klauzuli opt-out, najwięcej z nich dotyczy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który jest jednym z największych szpitali w kraju.

W województwie śląskim klauzulę wypowiedziało 295 lekarzy, wśród nich 116 rezydentów i 179 lekarzy specjalistów. W ciągu czterech dni liczba ta wzrosła ze 180, czyli o 115 wypowiedzeń.

216 wypowiedzeń wpłynęło w szpitalach województwa dolnośląskiego, w tym 195 od lekarzy rezydentów oraz 21 od pozostałych lekarzy. Najwięcej lekarzy złożyło wypowiedzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego – 97 (w tym 76 rezydentów). 52 wypowiedzenia (tylko lekarzy rezydentów) dotyczyły Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Kamieńskiego, 35- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej (tylko lekarzy rezydentów). Po ośmiu lekarzy rezydentów wypowiedziało klauzulę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką przy ulicy Weigla oraz w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej. 7 rezydentów złożyło wypowiedzenia w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Kłodzkiej w Jeleniej Górze, po 3 – w ZOZ w Oławie i w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, 2 – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, a 1 – NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie.

Z danych otrzymanych ze szpitali województwa podkarpackiego z 5 grudnia 2017 wynika, że 198 lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out, w tym 111 rezydentów i 87 specjalistów.

Po kilkaset wypowiedzeń trafiło także do dyrektorów szpitali na terenie województwa mazowieckiego.
 

 [-DOKUMENT_HTML-]


Mniejsza jest skala tego zjawiska w województwie podlaskim, gdzie klauzulę wypowiedziało 76 lekarzy, wśród nich 12 rezydentów i 64 lekarzy specjalistów . Także w województwie zachodniopomorskim liczba ta nie przekroczyła stu.

Podpisanie tzw. klauzuli opt-out przez lekarza jest dobrowolne. Oznacza ona wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż cztery miesiące). Pracownik może cofnąć tę zgodę, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiadanie klauzul opt-out zapowiedzieli lekarze rezydenci, kończąc – prowadzony w październiku 2017 roku - protest głodowy.

Protest ten poparła Naczelna Rada Lekarska, która opublikowała w listopadzie 2017 na swojej stronie internetowej wzór wypowiedzenia klauzuli opt-out, ostrzegła też, że nadmierne obciążenie lekarzy pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji.

Według ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, wypowiadanie klauzuli to „uderzenie w podstawy etyki lekarskiej”.