Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną chirurga plastyka w sprawie zwolnienia z VAT operacji plastycznych orzekł, że operacje ze wzgledów estetycznych podlegają 23 proc. stawce VAT. NSA konsekwentnie odmawia preferencji na zabiegi, które mają poprawić samopoczucie czy podnieść samoocenę

sygnatura akt: I FSK 1548/12