Naczelna Rada Lekarska (NRL) przygotowuje wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Według tego przepisu świadczeniodawca niezadowolony z rozstrzygnięcia konkursu odwołuje się do dyrektora oddziału NFZ.

Zdaniem samorządu lekarskiego świadczeniodawcy mają do czynienia z sytuacją, w której obie instancje odwoławcze umiejscowione są w NFZ, który jest stroną przyszłej umowy. Dlatego niezbędne jest ustanowienie innego organu jako II instancji odwoławczej. NRL uważa, że mógłby nią być prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Skarga zostanie wniesiona po 26 października. Tego dnia treść wniosku stanie się przedmiotem obrad Naczelnej Rady Lekarskiej.

Źródło: Gazeta Prawna