NRL: prawo wglądu do zadań testowych PES wynika z konstytucyjnej zasady prawa do informacji
\\

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej poprosił Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii o udostępnienie zadań testowych PES, wraz z odpowiedziami.

20 listopada br. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. Krzysztofa Kuszy, z prośbą o udostępnienie Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej zadań testowych użytych w trakcie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii w sesji jesiennej br. oraz klucza odpowiedzi, celem ocenienia zarzutów kierowanych do CEM przez lekarzy, którzy przystąpili do egzaminu”. Jak argumentuje Prezes NRL, „brak dostępu obywateli do zadań testowych wykorzystywanych w PES uniemożliwia jakąkolwiek społeczną kontrolę tych pytań i prawidłowości odpowiedzi wskazanych w kluczu oraz stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady prawa do informacji (art. 61 Konstytucji RP)”.

Ponadto w liście powtórzona została prośba z 8 listopada 2012 r. o ustosunkowanie się prof. dr hab. Krzysztofa Kuszy do wyników egzaminu, w związku z napływającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej głosami lekarzy, którzy przystąpili do tego egzaminu i negatywnie oceniają zakres pytań testowych.

Prezes NRL przekazał też w załączeniu pismo Uczestników Postępowania Egzaminacyjnego z 27 października 2012 r., którego autorzy przedstawiają swoje zarzuty do sposobu przeprowadzenia ww. egzaminu.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 21 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 21 listopada 2012 r.