Prezes Hamankiewicz podkreśla, że stanowisko Komisji do Spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauko podziela wątpliwości sygnalizowane przez Naczelną Radę Lekarzy we wcześniejszej korespondencji.

„Dowodzi to, iż przedmiotowa sprawa jest niezwykle istotna nie tylko dla środowiska medycznego, ale również dla całego środowiska naukowego i akademickiego w kraju” – pisze prezes NRL.

W związku z tym Rada apeluje o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z organizacją studiów podyplomowych, na których zamierza się uczyć lekarzy jak leczyć metodami o niepotwierdzonej naukowo skuteczności.

Naczelna Rada Lekarska interweniowała już w tej sprawie w kwietniu 2014 roku, kiedy pojawiła się informacja o otwarciu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym kierunku studiów podyplomowych w zakresie homeopatii.

Czytaj: Naczelna Rada Lekarska: homeopatia to niepotwierdzona metoda leczenia >>>

W odpowiedzi rektor uczelni dowodził, że zagadnienia z tego zakresu są także tematem studiów na zagranicznych uczelniach.

Czytaj: Rektor ŚUM: homeopatia jest wykładana na europejskich uniwersytetach>>>