Środowiska pacjenckie zrzeszające osoby po przeszczepach wyrażały w ostatnich tygodniach zaniepokojenie, twierdząc, że w związku ze styczniową listą refundacyjną zaszły znaczące niekorzystne zmiany w refundacji powszechnie używanych leków immunosupresyjnych i przeciwwirusowych dla osób po przeszczepach narządów.
 
- Sytuacja, z którą mamy do czynienia, to sytuacja już znana ministerstwu zdrowia, te błędy były popełniane przez poprzednią ekipę i w tym momencie widzimy, że jednak nie mamy do czynienia z dobrą zmianą obiecywaną przez PiS i niestety obecna ekipa popełnia dokładnie te same błędy - mówiła Gasiuk-Pihowicz podczas piątkowej konferencji prasowej.
 
Zwracała uwagę, że tzw. ustawa refundacyjna dopuszcza tworzenie odrębnej grupy limitowej, w przypadku, gdy droga podania leku lub jego postać farmaceutyczna w istotny sposób ma wpływ na efekt zdrowotny.
 
Podkreśliła, że Nowoczesna jest gotowa do współpracy z resortem zdrowia w szukaniu rozwiązań, które zabezpieczą potrzeby chorych dzieci.
- Wzywamy ministerstwo zdrowia, aby do dnia kolejnego obwieszczenia listy refundacyjnej (1 marca 2016) przyjrzało się, już bez automatyzmu, tylko skrupulatnie i dokładnie liście leków refundowanych, aby mali pacjenci po przeszczepach, po trudnych operacjach mieli dostęp do leków dostępnych dla nich cenowo - mówiła posłanka.
 
Obecny na konferencji farmakolog profesor Jacek Spławiński wyraził zaskoczenie, że specjaliści i menagerowie pracujący w resorcie zdrowia podjęli decyzje, które "skazują dzieci albo na niebranie leków, albo na dopłacanie kroci".
 
Mówił, że zgodnie z prawem zamiennik leku powinien mieć tę samą postać co lek przyjmowany wcześniej.
- Nie może być tak, że tabletkę zamienia się na zawiesinę i odwrotnie, bo małe dzieci tabletek nie są w stanie połknąć - wyjaśniał profesor.
 
Specjalista ds. rejestracji leków dr Waldemar Zieliński podkreślił, że należy wprowadzić rozwiązania prawne, które uregulują stosowanie generyków. Jego zdaniem w przypadku stosowania zamienników leków należy wprowadzić taki model postępowania, który zakłada współpracę pomiędzy lekarzem a apteką. Wyjaśnił, że farmaceuta powinien informować lekarza o wydaniu pacjentowi zamiennika leku, by lekarz mógł odpowiednio zaplanować terapię.
 
- Dowolne zastępowanie, że dzisiaj ten lek jest tańszy, to będziemy ten lek podawać, a za trzy miesiące inny będzie tańszy, to zmienimy, w przypadku tych leków jest absolutnie niedopuszczalne i stanowi zagrożenie życia i zdrowia pacjentów - podkreślił Zieliński.
 
Spławiński przypomniał, że zmiana stosowanego leku immunosupresyjnego wymaga sprawdzenia jego poziomu we krwi pacjenta.
- Oczywiście to kosztuje, ale oszczędności wynikające z zastosowania leku generycznego dają przecież olbrzymie sumy - podkreślił.
 
Pod koniec grudnia 2015 roku resort zdrowia wyjaśniał, że w nowym wykazie znajdują się leki generyczne zawierające te same substancje czynne (w takiej samej postaci i ilości), którymi pacjenci byli leczeni dotychczas. Wiceminister zdrowia Krzysztofa Łanda przekonywał, że skuteczność leków – innowacyjnego i jego odpowiednika - jest identyczna, zarówno jeśli chodzi o efekty zdrowotne, jak i profil bezpieczeństwa.
 
Łanda wyjaśniał także, że na liście leków refundowanych znajdują się dwa leki immunosupresyjne z tą samą substancją czynną, które są zarejestrowane we wskazaniach pediatrycznych. Poinformował, że ich cena nieznacznie wzrośnie, zapewnił jednak, że resort będzie pracował nad jej obniżeniem przy kolejnym wykazie leków refundowanych.
 
Obecna na grudniowej konferencji resortu zdrowia transplantolog profesor Magdalena Durlik mówiła wówczas, że dotąd polscy lekarze (poza jednym badaniem klinicznym) nie stosowali nowego odpowiednika leku zawierającego substancję czynną takrolimus. W związku z tym zapowiedziała, że transplantolodzy będą prosili pacjentów o wcześniejsze wizyty i oznaczenie poziomu leku.(pap)