Gratulując naukowych awansów Prezydent wskazywał także na trud rodziny, osób towarzyszących w życiu zawodowym i rodzinnym. Bo – jak powiedział – kandydat do tytułu profesorskiego przez życie idzie wspomagany przez zespół, środowisko, rodzinę.

Bronisław Komorowski życzył profesorom, aby potrafili przekazać swoim następcom – studentom, pracownikom - umiejętność skupiania wokół siebie innych ludzi i umiejętność korzystania z cudzego dorobku z cudzego doświadczenia.

Prezydent wskazywał, że Polacy muszą budować w sobie coraz większą zdolność, a nawet chęć pracy wspólnej, bo – jak powiedział – jesteśmy naznaczeni dosyć wybujałym indywidualizmem, co czasami jest z korzyścią dla nas wszystkich, a czasami wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Lista osób które otrzymały nominacje

Źródło: www.prezydent.pl