Wprowadzone zmiany maja wyłącznie charakter techniczny i polegają na zastąpieniu w załącznikach nr 1 i 2 adresu Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku ze zmianą siedziby organu.

Źródło: www.mz.gov.pl