Wynika to z faktu, że SP ZOZ-y nie są przedsiębiorcami (mówi o tym Ustawa o działalności leczniczej). Z nowego prawa będą więc mogły korzystać szpitale niepubliczne oraz publiczne, które zostały przekształcone w spółki.

Natomiast zadłużone SP ZOZ-y będą nadal narażone na egzekucje komornicze i brak ochrony przed windykacjami.  Nie będą także mogły korzystać z  narzędzi przewidzianych w nowym prawie, takich jak przyspieszone postępowanie układowe czy postępowania sanacyjne.

Czytaj: Łódź: samorząd przekształca placówki medyczne >>>

Być  może, jak przewidują eksperci, nowe prawo restrukturyzacyjne będzie zachętą do samorządów, aby przekształcały szpitale w spółki.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl