NIPiP na temat zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci
\\

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała notatkę dotyczącą realizacji projektu „Zdrowy Przedszkolak”, którego celem jest edukacja rodziców na temat zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rozpoczęła realizację programu edukacyjnego pod nazwą „Zdrowy Przedszkolak”. W ramach projektu jesienią w wybranych placówkach przedszkolnych odbędą się spotkania edukacyjne na temat zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci, prowadzone przez pielęgniarki z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Do współpracy w pierwszym etapie projektu wytypowano 24 przedszkola: ze Szczecina, Białegostoku, Radomia i Wrocławia.

W spotkaniu mogą uczestniczyć wszyscy rodzice przedszkolaków, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób można chronić dziecko przed chorobami zakaźnymi. Celem zaplanowanych spotkań będzie przekazanie aktualnych informacji na temat epidemiologii, przebiegu, możliwych powikłań, a także sposobów profilaktyki jednej z najczęściej występujących chorób zakaźnych u dzieci w wieku przedszkolnym – ospy wietrznej. Informacje te będą szczególnie ważne dla osób, których dziecko po raz pierwszy idzie do przedszkola, co budzi u nich niepokój i strach przed częstymi chorobami dziecka. Po spotkaniu rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z pielęgniarką.

Działania podjęte przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych mają przyczynić się do zwiększenia świadomości rodziców na temat ospy wietrznej.

11 września 2012 r. z wytypowanych miast zostały zaproszone cztery pielęgniarki – edukatorki, które odbyły dodatkowe szkolenie z zakresu epidemiologii i profilaktyki ospy wietrznej oraz warsztaty dotyczące komunikowania się z pacjentem.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.izbapiel.org.pl, stan z dnia 24 września 2012 r.

\
Data publikacji: 24 września 2012 r.