Karta w wersji elektronicznej zawierałaby tylko podstawowe dane takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, system uznawania kwalifikacji/świadczenia usług, wg którego została przyznana, zaangażowane organy właściwe, numer, elementy zabezpieczające autentyczność, natomiast wszelkie szczegóły o kwalifikacjach byłyby w dossier dokumentów, dostępnym jedynie organom właściwym.

W związku z powyższym najprawdopodobniej skróceniu ulegną terminy uznania kwalifikacji zawodowych.

 

Źródło: www.nipip.org.pl