Zgodnie z niemieckim prawem ciążę można usunąć na życzenie pacjentki do 12. tygodnia. Zabieg musi być poprzedzony rozmową z psychologiem. Po 12. tygodniu można ciążę przerwać, gdy zagraża ona życiu kobiety lub gdy chodzi o przypadek ciężkiego upośledzenia fizycznego lub umysłowego. Do 3. miesiąca można przerwać ciążę, gdy była wynikiem gwałtu. Z powodu ciężkiego schorzenia płodu ciążę można przerwać w całym okresie jej trwania.

Cały artykuł www.rp.pl

Czytaj: Pacjentka, której odmówiono aborcji, żąda miliona złotych >>>