NFZ zaprasza na badania spirometryczne
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach spirometrycznych przeprowadzanych w ramach obchodów III Światowego Dnia Spirometrii w Polsce. Badania odbędą się w dniach 10-20 września 2014 r.

Tegoroczny Dzień Spirometrii poświęcony jest wpływowi zanieczyszczeń powietrza na  zdrowie, a jego hasło przewodnie brzmi "Oddychaj czystym powietrzem".

NFZ zwraca uwagę, że na zanieczyszczenie powietrza, a tym samym i płuc, ma wpływ palenie tytoniu. Na jego skutki narażone są zarówno osoby palące, jak i niepalące. Tzw. bierne palenie ma skutki długofalowe i wpływa na rozwój rozmaitych chorób układu oddechowego, także chorób serca i nowotworów. Dlatego szczególnie palacze czynni i bierni zapraszani są do wzięcia udziału w badaniach układu oddechowego i wydolności. Przed badaniem personel medyczny będzie prosił o wypełnienie ankiety, a wraz z wynikiem pacjent otrzyma od lekarza list opisujący ewentualne problemy zdrowotne.

Trzeci Polski Dzień Spirometrii obchodzony jest w tym roku w dniach 10-20 września 2014 r. Organizatorami akcji, koordynowanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP, są European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundtion (ELF).

Patronat nad obchodami III Światowego Dnia Spirometrii w Polsce objął Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Wojskowy Instytut Medyczny.

Listę placówek, które będą prowadziły badania można znaleźć na stronie www.astma-alergia-pochp.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

\
Data publikacji: 10 września 2014 r.