Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 maja 2015 roku osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, które zamieszkują poza granicami RP muszą dokonać wyboru oddziału NFZ.

Zgłoszenie takie jest koniecznie przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba taka powinna dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego Funduszu na terenie RP.

Te osoby, które posiadają już zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, powinny dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego NFZ we właściwej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Podstawa prawna to art. 77 ust. 2 ustawy z  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 19 lutego 2015 r.