Następuje to w przypadku pacjentów, dla których koszt terapii nie przekracza 27000 zł, lub pacjentów ze zwłóknieniem wątroby sklasyfikowanym jako F3 lub F4.

Komunikat dotyczy świadczenia o kodzie 5.08.08.0000079 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2).

Wynika to z przepisów Zarządzenia Nr 90/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 26 września 2017 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenie szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową,

W związku z tym w celu prawidłowego rozliczenia świadczenia 5.08.08.0000079 należy je sprawozdawać jednorazowo za okres całej terapii w tym  programie, wprowadzając krotności 1,68 (współczynnik korygujący) bądź krotność 1 (w przypadku pacjentów nie spełniających podanych warunków).

Źródło: www.nfz.gov.pl