Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał zespół zadaniowy do spraw wymagań programów lekowych. Zadaniem zespołu jest opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu ujednolicenie wymagań wobec świadczeniodawców w zakresie programów lekowych pod kątem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Przewodniczącą zespołu została Beata Piątkowska, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami, zastępcami natomiast: Marlena Jankowiak - główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami oraz Lidia Szteliga – główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami. Sekretarzem jest Agnieszka Wacławska – starszy referent w Departamencie Gospodarki Lekami.

Członkami zespołu są: Violetta Kozikowska - kierownik Działu Programów Lekowych i Chemioterapii WGL w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, Magdalena Stankiewicz - naczelnik WGL w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, Konrad Jantarski - naczelnik WGL w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu,

Agata Matelska - kierownik w WGL Małopolskiego Oddziale Wojewódzkim Funduszu, Dagmara Marczewska- naczelnik WGL w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu.

W pracach zespołu, mogą też brać udział w charakterze doradcy/eksperta osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2015 r.