Na konferencji prasowej posłowie PO mówili, że w efekcie wprowadzenia sieci szpitali oddziały geriatryczne w placówkach zakwalifikowanych do I i II poziomu (czyli głównie w szpitalach miejskich i powiatowych) nie otrzymają finasowania.

Posłanka PO Joanna Augustynowska relacjonowała, że członkowie komisji polityki senioralnej wizytowali we wtorek oddział geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie.
- Takie oddziały są zagrożone, nie będą mogły funkcjonować. Pytanie zatem, co będzie z seniorami? Kto będzie ich leczył? - mówiła. - Postanowiliśmy, że wystąpimy z dezyderatem do ministerstwa po to, aby konkurs dotyczący finansowania został rozpisany jak najszybciej. Nie może być przecież tak, że oddział nagle przestanie mieć możliwość finansowania - poinformowała Augustynowska.

W odpowiedzi na słowa posłanki rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ Andrzej Troszyński poinformował, że funkcjonowanie oddziału geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie "nie jest w żaden sposób zagrożone".

- Nie jest też prawdą, że trzeba "przywracać finansowanie geriatrii". Nie ma powodu do żadnego niepokoju. Obecny kontrakt obowiązuje do końca września 2017 roku. Od 1 października 2017  świadczenia będą udzielane na podstawie kontraktów, które zostaną zawarte na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert. Przerw w udzielaniu świadczeń geriatrycznych na Mazowszu nie będzie - zapewnił.

Mazowiecki OW NFZ na podstawie podpisanego kontraktu przekazał w 2016 roku do Szpitala Wolskiego za świadczenia oddziału geriatrii około 2,4 mln zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Również Ministerstwo Zdrowia w trakcie prac nad wprowadzeniem sieci szpitali zapewniało, że finansowanie świadczeń geriatrycznych nie będzie zagrożone. Zgodnie z ustawą świadczenia geriatryczne mogą być realizowane w szpitalach III stopnia oraz w placówkach ogólnopolskich.

Świadczenia geriatryczne mogą też realizować szpitale zakwalifikowane do I lub II stopnia, udzielające świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne. Ministerstwo podkreślało przy tym, że nie będzie to uwarunkowane zmianami organizacyjnymi, polegającymi na włączaniu dotychczas samodzielnie funkcjonujących oddziałów geriatrycznych do oddziałów interny. (pap)