Prowadzone przez NFZ postępowania dotyczyły wyjaśnienia przypadków świadczeń w ramach AOS z jednoczesnym pobytem pacjenta w szpitalu oraz przypadków rozliczania świadczeń w POZ w związku z leczeniem choroby przewlekłej z pobytem pacjenta w szpitalu. Wyniki kontroli wskazały 308 świadczeń AOS wykazanych niezasadnie, 910 w przypadku POZ. W przypadku koincydencji AOS - szpital stwierdzano brak potwierdzenia odbytej wizyty pacjenta w dokumentacji medycznej, brak potwierdzenia przez pacjenta wizyty w danym dniu, podwójne rozliczanie świadczeń, badanie wykonane w trakcie hospitalizacji u innego świadczeniodawcy - wstępna propozycja kar umownych w przypadku AOS-szpital to ponad 60 tysięcy złotych. Znacznie bardziej widoczne przypadki koincydencji występują w układzie POZ-szpital, gdzie najczęściej dokonywano wpisów w dokumentacji medycznej bez udziału pacjenta (wypisanie bliskim pacjenta zlecenia na środki pomocnicze, wypisanie recepty na leki, wydawanie zaświadczenia lekarskiego), brak potwierdzenia odbytej wizyty, błędy w dacie sprawozdanego świadczenia. Wstępna propozycja kar umownych koincydencji POZ-szpital to ponad 174 tysiące złotych.

źródło: www.nfz.gov.pl