Dotychczas NFZ otrzymywał tylko informacje o składkach należnych.
Po zmianie NFZ nadal nie będzie miał prawa do ściągania zaległości składkowych. Takie uprawnienia ma tylko ZUS. 

Zmiany wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1446).

Jednak informacja dotycząca wpłaty składki lub jej braku nie będzie miała przełożenia na prawo do leczenia.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl