Uchwała przewiduje, że w tym roku resort zdrowia wyda 250 mln zła na walkę z epidemią nowotworów. Prawie drugie tyle przeznaczy na ten cel w latach  2021-2023 bo 450 mln zł zaś w latach 2024-2030 będzie to 500 mln zł.

Mocą uchwały rząd wykonuje ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej z 2019 r.  Ustawa po raz pierwszy regulująca ten obszar leczenia Polaków przewidziała też przyjęcie samej Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Narodowa Strategia Onkologiczna jest tzw. cancer planem, czyli całościowym programem walki z rakiem. Wytycza kierunki rozwoju systemu opieki onkologiczne na lata 2020-2030 tak aby wykrywalność raka w polskim społeczeństwie podniosła się. Obecnie z powodu nowotworów umiera 100 tys. osób rocznie. Szacuje się, że w najbliższych latach liczba ta wzrośnie o 30 proc.

 

Badania przesiewowe w pracy

Dlatego też rozwiązania jakie proponuje rząd w Narodowej Strategii Onkologicznej przewidują, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy będą prowadzić badania przesiewowe w kierunku jak najwcześniejszego wykrycia  nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuca. W Polsce lekarze obserwują  niską zgłaszalność do badań. W 2018 r. zaledwie 39 proc. kobiet objętych programem profilaktyki raka piersi zgłosiło się na mammografię, mimo że te badania miały zapewnione bezpłatnie. Nie lepiej jest z  profilaktyką raka szyjki macicy bo w  2018 r. tylko 17 proc. kobiet skorzystało z cytologii w ramach bezpłatnego dla nich  programu.

Rząd też chce zapewnić chorym i potencjalnie chorym dostęp do leczenia na takim samym poziomie w każdym regionie Polski. Dlatego Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada reorganizację systemu udzielania świadczeń. Ma się ona opierać na wprowadzeniu w 2022 r. w całej Polsce Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), ustanawiającej nowe struktury organizacji i zarządzania opieką onkologiczną. Jej pilotaż trwa obecnie w dwóch województwach, a w kolejnych dwóch ma ruszyć od nowego roku.

Czytaj w LEX: Ustalenie woli nieprzytomnego pacjenta >

Rząd zakłada też, że do końca 2020 r. wdroży ma być nowy model organizacyjny opieki nad pacjentami  („Cancer Units”) dla kluczowych nowotworów: raka płuca, raka jelita grubego, nowotworów ginekologicznych, nowotworów urologicznych, a w 2021 r. wdrożony nowy model organizacyjny opieki nad pacjentami  dla nowotworów wieku dziecięcego.

Rząd wylicza same zalety wprowadzenia Narodowej Strategii Onkologicznej, ale eksperci wcale nie są tak optymistycznie nastawieni do rozwiązań zawartych w dokumencie. - Strategii brakuje precyzyjnego określenia celów nadrzędnych związanych z ograniczeniem zachorowań i poprawą skuteczności leczenia. Brak jest nawet harmonogramu działań. Skąd będzie wiadomo, co w danym roku miało być zrealizowane? – dziwi się Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia. Zaznacza, że dokument w sposób arbitralny buduje hierarchiczną strukturę ośrodków onkologicznych i nie precyzuje sposobu ich współpracy. Nie dostarcza klarownej wizji osadzenia działań w czasie. Zawiera jedynie szczątkowy plan finansowy.

Czytaj w LEX: Świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym >