22 września, we wtorek wydawnictwo Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego organizuje Konferencję  Zmiany w Ochronie Zdrowia. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości. Uczestnicy konferencji zastanowią się również, jak doświadczenia pandemii zmieniają system ochrony zdrowia.

Najlepsi dyrektorzy zarządzają najlepszymi szpitalami

Na koniec konferencji odbędzie się gala konkursowa, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.

Ideą Konkursu jest docenienie podmiotów leczniczych, które są nowocześnie i sprawnie zarządzane a także leczące pacjentów na najwyższym poziomie. Kapituła konkursowa, w tegorocznej III edycji analizowała  inicjatywy zgłoszone przez 56 podmiotów.  W kategoriach: zarządzanie jakością – zarządzanie procesami, zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną, zarządzanie kapitałem ludzkim, organizacja przyjazna pacjentowi oraz skuteczna profilaktyka i edukacja. W efekcie nominowała 16 placówek i wyłoniła sześciu zwycięzców.

 

Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest bezpłatna i adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych  i samorządowych. Gala finałowa odbędzie się o godzinie  14 30.

Konferencja jak i gala będą transmitowane on-line.

Jej uczestnikami będą m.in.

  • Adam Niedzielski, minister zdrowia
  • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
  • Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektora Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodniczącą Rady NFZ
  • Agnieszka Kister, dyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia
  • Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
  • Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Więcej informacji o konferencji na stronie:  www.konferencja.liderzy-zmian.pl>>