- Lekarzu! Chcesz wypowiedzieć "opt-out"? Zobacz, jak to zrobić. Zamieszczamy do wykorzystania wzór oświadczenia lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę o cofnięciu zgody na klauzulę "opt-out" – poinformowała NIL.

Podpisanie tzw. klauzuli opt-out przez lekarza jest dobrowolne. Oznacza ona wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż cztery miesiące). Pracownik może cofnąć tę zgodę, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiadanie klauzul opt-out zapowiedzieli lekarze rezydenci, kończąc – prowadzony w październiku 2017 - protest głosowy.

Pod koniec października 2017 roku Naczelna Rada Lekarska, "uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy", zwróciła się do lekarzy o "ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu".

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział w środę 8 listopada 2017 roku na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, że zapowiedzi, iż lekarze będą pracować mniej, odbiera jako uderzenie w podstawy w etyki lekarskiej.
- Wezwania do - de facto - redukcji pracy w stosunku do pracowników służby zdrowia, zwłaszcza lekarzy, uważam za skandaliczne i haniebne. Odbieram zapowiedzi, że lekarze będą pracować mniej, jako uderzenie w podstawy etyki lekarskiej. Mam nadzieję, że to nigdy się nie zdarzy - mówił Radziwiłł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Komisja pracowała w środę 8 listopada 2017 roku nad rządowym projektem przewidującym stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 procent PKB w 2025 roku. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na świadczenia opieki zdrowotnej, między innymi na te, do których są najdłuższe kolejki. Zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło, aktualne pozostaje rozważenie możliwości skrócenia czasu dochodzenia do założonego pułapu publicznych nakładów na zdrowie.

Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM), które skupia kilkanaście związków zawodowych i organizacji, przygotowało projekt obywatelski, przewidujący szybsze zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia - nie mniej niż 6,8 procenta PKB od 2021 roku.(pap)