Jak podkreślił Neumann, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zakłada wydzielenie z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poradni przyszpitalnych tak, by NFZ mógł rozpisywać konkurs na realizację świadczeń w dwóch turach.

"W pierwszej turze kontrakty otrzymywałyby poradnie działające przy szpitalach. A dopiero w drugiej turze inne lecznice działające na rynku. Chodzi o to, by pacjenci mogli być leczeni kompleksowo. Dziś zdarza się, że poradnie przyszpitalnie przegrywają z poradniami oddalonymi od szpitali, co stwarza pacjentom niedogodności w leczeniu. Pacjenci powinni otrzymywać kompleksową obsługę przy szpitalu" - powiedział wiceminister zdrowia.

Neumann poinformował także, że NFZ ma otrzymać możliwość aneksowania umów ze szpitalami i przychodniami bez potrzeby przeprowadzania konkursów. "Jest to związane z przygotowywaną reformą NFZ, ustawa dotycząca tej kwestii będzie procedowana jeszcze w tym roku. Zależy nam, by nie przeprowadzać konkursów przed wprowadzeniem dużych zmian systemowych" - zaznaczył.

Wiceminister zdrowia zapowiedział też, że zostanie skrócona droga odwoławcza dla szpitali i przychodni od rozstrzygnięć konkursów. "Dziś najpierw trzeba odwołać się do dyrektora oddziału NFZ, następnie do prezesa, a dopiero potem do sądu administracyjnego" - powiedział Neumann. Dodał, że nowe przepisy zakładają, iż od decyzji dyrektora oddziału NFZ będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego.

MZ pracuje także nad projektem ustawy reformującej NFZ. Reforma zakłada m.in. większą niezależność oddziałów regionalnych NFZ. Zlikwidowana ma zostać warszawska centrala Funduszu i powołany ma być odrębny urząd, który zajmie się wyceną świadczeń zdrowotnych i oceną ich jakości. To samorządy mają decydować o kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej.

W kompetencjach oddziałów nie będzie wyceny świadczeń. Podmioty lecznicze będą mogły odwoływać się od decyzji oddziałów do odrębnego urzędu.