MSW podpisało z GOPR umowę na ratownictwo górskie
\\

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało umowę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego w 2013 roku. MSW przeznaczy na ten cel 6 mln 350 tys. zł.

Zgodnie z zapowiedzią, szef MSW przyznał dotację dla GOPR na sfinansowanie działań ratowniczych prowadzonych w 2013 roku. Minister spraw wewnętrznych zdecydował, że Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostanie wsparte kwotą 6 mln 350 tys. zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań ratowniczych w górach na terenie południowej Polski.

W ramach tych środków GOPR będzie mógł sfinansować utrzymanie gotowości ratowniczej, w tym także m.in. utrzymanie obiektów, środków łączności i transportu, wykorzystywanych do ratownictwa górskiego. Pieniądze z dotacji przyznanej przez szefa MSW będą przeznaczone również na wynagrodzenia dla ratowników górskich, a także na szkolenia centralne dla ratowników górskich oraz szkolenie psów ratowniczych.

Umowa na sfinansowanie zadań z drugą z organizacji ratowniczych, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zostanie podpisana jak najszybciej.

Środki finansowe, ujęte w ustawie budżetowej na zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, przyznawane są w ramach dotacji uruchamianej przez ministra spraw wewnętrznych. Przyznanie dotacji poprzedzone jest umową podpisywaną z organizacjami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego.

Przypomnijmy, że w budżecie państwa na 2013 rok na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego przewidziano kwotę łącznie 10 mln 250 tys. zł. W ramach tych środków na zadania realizowane przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zabezpieczono kwotę 6 mln 350 tys. zł, a dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego około 2 mln 600 tys. na działania ratownicze oraz blisko 1 mln 300 tys. na utrzymanie śmigłowca „Sokół”.

Dotacje są udzielane zgodnie z przepisami: ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 21 stycznia 2013 r.