Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie obowiązujących zasad numeracji recept.
Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, OSSP chce usunięcia z ustawy obowiązku kontroli ubezpieczenia.
Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, konflikt środowiska lekarskiego z Ministerstwem Zdrowia w sprawie treści art. 48 ust. 8 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, „nie powinien uderzać w pacjentów". Jednocześnie niedopuszczalne jest jednak także „nakładanie wymogu sprawdzania ubezpieczenia pacjenta, w sytuacji, gdy MZ nie przygotowało jednolitego i wiarygodnego sposobu potwierdzenia opłacania składki zdrowotnej".
Stowarzyszenie uważa, że konflikt spowodowany jest:
- spóźnioną reakcją administracji publicznej na problemy zgłaszane od miesięcy przez lekarzy;
- brakiem przygotowania ustawy refundacyjnej do wdrożenia (rozporządzenia wykonawcze do ustawy zostały przekazane do konsultacji dopiero w listopadzie 2011 r., a podpisane przez Ministra Zdrowia dopiero w drugiej połowie grudnia 2011 r.)
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 3 stycznia 2012 r.
 
Data publikacji: 4 stycznia 2012 r.