PSZ będzie funkcjonować od 1 lipca 2017 roku. Podstawą stworzenia wykazów będą przepisy procedowanej obecnie ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do sieci. Projekt tego rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych po przyjęciu ustawy przez Sejm. 

Ministerstwo wyjaśnia, że w sieci PSZ znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Projekt przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Poza tym podmioty lecznicze, które nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu będą mogły zostać zakwalifikowane do sieci szpitali na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia. Takie placówki jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach zostaną włączone do sieci szpitali. W sieci znajdą się również inne szpitale, które są szczególnie istotne dla zapewnienia leczenia pacjentom. Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów – zapewnia resort.

Odnosząc się do stwierdzenia, że w sieci powinny znaleźć się „szpitale wysokospecjalistyczne, które leczą pacjentów z rzadkimi i skomplikowanymi schorzeniami” Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że taki rodzaj leczenia zapewniany jest przede wszystkim przez instytuty oraz szpitale kliniczne. Zostaną one wszystkie zakwalifikowane do PSZ (do poziomu szóstego).


Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>


Ministerstwo przypomina także, że  świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych czy wykonywać mniej procedur, ponieważ wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie ściśle powiązana z liczbą i strukturą świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez placówkę w okresie poprzedzającym.  Umowa pomiędzy szpitalem a płatnikiem będzie zawierała zapisy, które uzależnią wypłatę środków finansowych od realizacji umowy w danym roku – wyjaśnia Ministerstwo w komunikacie.

Źródło: www.mz.gov.pl