Odnosząc się do postulatu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w sprawie zwiększenia wynagrodzeń rezydentów, resort poinformował, że na początku lutego 2016 kierownictwo MZ spotkało się z Komisją Młodych Lekarzy NRL, a następnie z Porozumieniem Rezydentów OZZL.
 
- Podczas spotkań omawiany był  temat wzrostu wynagrodzenia lekarzy rezydentów, a obecnie jest on przedmiotem analizy – przekazała rzeczniczka MZ Milena Kruszewska.
 
Kruszewska przypomniała, że wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszych dwóch latach rezydentury wynosi 3170 zł, po dwóch latach rezydentury – 3458 zł, zaś w dziedzinach określonych jako priorytetowe wynosi odpowiednio – 3602 zł oraz 3890 zł.
 
- Aktualnie środki zabezpieczone w budżecie państwa na pokrycie kosztów szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów - Fundusz Pracy oraz rezerwa celowa w ustawie budżetowej - nie pozwalają na podwyższenie wynagrodzenia, bez jednoczesnego ograniczenia przyznawanej przez Ministra Zdrowia liczby rezydentur - poinformował resort.
 
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienie Rezydentów OZZL wystosowały w ubiegłym tygodniu list do premier Beaty Szydło, apelując o wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów.

Czytaj: Lekarze rezydenci apelują o podwyżki wynagrodzeń>>>
 
Wskazywali w nim, że niskie wynagrodzenie lekarza rezydenta to jedna z największych przeszkód, która uniemożliwia wielu lekarzom w Polsce zdobycie specjalizacji. W ocenie OZZL jego wysokość jest nieadekwatna do wykształcenia lekarzy rezydentów, wykonywanej przez nich pracy, wielkiej odpowiedzialności, jaką ponoszą, a także do kosztów, które są zmuszeni ponieść w trakcie szkolenia. (pap)
 
Zmiany w ordynacji lekarskiej - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza