Wysokość tych środków finansowych zostanie zaplanowana przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 rok.

Wiceminister Gruza uczestniczył w spotkaniu podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego dotyczące postulatów środowiska ratowników medycznych, które odbyło się 24 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Podczas spotkania potwierdzono ustalenia porozumienia z ratownikami medycznymi podpisanego 18 lipca 2017 roku. Zaproponowano także, aby za monitorowanie realizacji ustaleń wynikających z porozumienia odpowiadał podzespół ds. ratownictwa medycznego branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział między innymi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz reprezentanci środowiska ratowników medycznych.

Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, oraz Dariusz Mądraszewski, przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” przybliżyli informacje dotyczące porozumienia oraz zauważyli, że porozumienie jest efektem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami środowiska ratowników medycznych a stanowiskiem prezentowanym przez rząd. Minister i wiceminister zdrowia potwierdzili zobowiązania zawarte w podpisanym porozumieniu.

 

Źródło: www.mz.gov.pl