Inne zapowiadane zmiany to zorganizowanie konkursów uzupełniających, aby dopuścić do udziału w pakiecie nowych świadczeniodawców, włączenie do pakietu niektórych nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego, stworzenie nowych pakietów diagnostycznych, uelastycznienie działania konsylium, rozszerzenie listy świadczeń szpitalnych rozliczanych bez limitu (np. radioterapia paliatywna) oraz usprawnienie systemu informatycznego kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, polegające na przykład na umożliwieniu dokonywania wpisu w ciągu 3 dni.

Minister zdrowia wyjaśnił między innymi podczas spotkania, że pakiet onkologiczny nie zmienił wyceny Jednorodnych Grup Pacjentów w szpitalach, chemioterapii ani leków do chemioterapii.

Czytaj: NRL: pakiet onkologiczny nie zaspokaja potrzeb pacjentów >>>

Według danych na 14 kwietnia 2015 obecnie szybką ścieżkę onkologiczną realizuje 6,2 tysiąca przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (wszystkie podmioty) oraz 2,3 tysiąca przychodni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli 92 procent placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 1 procent kontraktu).

Pakiet jest także realizowany w 487 szpitalach, wśród których są wszystkie centra onkologii. Stanowią one 96 procent placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 5 procent kontraktu). 

Jednym z głównych założeń pakietu onkologicznego było skrócenie diagnostyki i leczenia onkologicznego do 9 tygodni. 

Do 21 marca 2015 roku wydano 80 482 karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wykonano 6 089 diagnostyk wstępnych, wśród których  97,5 procent odbyło się w terminie, wykonano 11 100 diagnostyk pogłębionych, z których 87 procent miało miejsce w terminie oraz odbyły się 18 903 konsylia, z których 99,5 procent miało miejsce w terminie.