Goście z Ukrainy na kilku stanowiskach z fantomami uczą się postępowania z pacjentami w różnych stanach zagrożenia życia, takich jak na przykład zawał mięśnia sercowego, udar mózgu czy stan, gdy pacjent jest nieprzytomny. – Ci lekarze po odbyciu kursu będą mogli dalej przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom na Ukrainie – powiedział Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Organizatorami szkolenia są Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kurs prowadzą pracownicy Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz instruktorzy SP ZOZ LPR.

We wtorek 20 maja 2014 w Międzyzdrojach odbyło się oficjalne przekazanie przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie kolejnego ambulansu dla iwano-frankowskiego Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof. – Cieszę się, że w ten sposób możemy pomóc naszym sąsiadom. Kiedyś taka pomoc płynęła do Polski ze strony krajów zachodnich – mówił Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie.

To już kolejna forma wsparcia wynikająca z ubiegłorocznego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ a Wojewódzkim Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.