Decyzję w tej sprawie podjęli podczas sesji 18 kwietnia 2016 radni województwa mazowieckiego.

 - Potrzeby w tej dziedzinie są ogromne – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Chodzi tu nie tylko o infrastrukturę, ale przede wszystkim o aktywizację zawodową czy społeczną. Mam nadzieję, że planowane na ten rok środki przełożą się na wymierne efekty.

6,7 mln zł to środki, które będą przeznaczone na likwidację barier architektonicznych. W 2015 roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 28 wniosków, z czego 20 przeszło ocenę formalną. Obecnie trwają wizje lokalne planowanych inwestycji.

4,5 mln zł wesprze zakłady aktywności zawodowej – w tej chwili takich zakładów działa na Mazowszu osiem. Siedem z nich dofinansowywanych jest za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Najwięcej ZAZ-ów, bo aż trzy, działają na terenie Warszawy i regionu warszawskiego, dwa – w Płocku i subregionie płockim oraz dwa w subregionie siedleckim i jeden w subregionie radomskim.

Czytaj: Lubuskie: środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych>>>

Pozostała kwota, czyli 1,4 mln zł, będzie przeznaczona na rehabilitację społeczną i zawodową. 

- Te pieniądze są bardzo ważne i potrzebne zwłaszcza instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych czy zakładom aktywizacji zawodowej, które tworzą nowe miejsca pracy i aktywizują te osoby – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Ważną rolę odgrywa także rehabilitacja, dzięki której osoby niepełnosprawne mogą poczuć się integralną częścią społeczeństwa.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku liczba osób z niepełnosprawnością na Mazowszu wyniosła 515 697 osób, czyli jeden na dziesięciu mieszkańców Mazowsza. Przyczyn niepełnosprawności jest wiele – od wad wrodzonych, poprzez choroby nabyte lub zawodowe, aż po wypadki komunikacyjne i zdarzenia losowe. Różne są również rodzaje niepełnosprawności  i jej stopnie.

Według stanu na koniec 2014 roku zaledwie 40 procent obiektów sportowych – stadionów, boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, pływalni, lodowisk, torów sportowych było dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.