Małopolska: 18  karetek dla placówek z całego województwa

Małopolska: 18  karetek dla placówek z całego województwa
W 2016 roku województwo małopolskie otrzymało 18 nowych karetek. 8 z nich to karetki zakupione na Światowe Dni Młodzieży. Pozostałych 10 zakupiono dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego. 

Karetki, które były zakupione na Światowe Dni Młodzieży, trafiły do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,  do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, do Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. 

Poza tym Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego, wykorzystywanego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dotacja na zakup jednej karetki wyniosła  400 tys. zł. 

W ramach otrzymanej dotacji karetki zakupiło 10 powiatów: suski, bocheński, nowosądecki, krakowski, wadowicki, gorlicki, proszowicki, miechowski, dąbrowski, oświęcimski

Potrzeba zakupu nowych ambulansów sanitarnych dla województwa małopolskiego związana jest z koniecznością wymiany taboru samochodowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż małopolscy dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego korzystają z ambulansów wyprodukowanych w latach 2004-2010, charakteryzujących się dużym przebiegiem. 

Samochody te wykazują większą awaryjność, a naprawy pogwarancyjne obciążają budżet podmiotów leczniczych. Systematyczna wymiana taboru sanitarnego jest jednym z elementów procesu zapewnienia jakości udzielania usług medycznych, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie małopolskim.

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl

Czytaj także:  Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym >>>