MAC: Raport NIK o systemie powiadamiania ratunkowego jest nieaktualny
\\

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odniosło się krytycznie do przedstawionego wczoraj raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania ratunkowego.

Jak zauważa MAC, raport NIK o stanie zaawansowania prac nad Systemem Powiadamiania Ratunkowego, dotyczy stanu przed przejęciem tego zadania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pokontrolne wystąpienie NIK nie uwzględnia prac podjętych w MAC od września 2012 r. Ministerstwo podkreśla, iż od września 2012 r. podjęto szereg działań porządkujących prace nad SPR takich jak: przygotowanie Koncepcji Budowy SPR w Polsce, opracowanie projektu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, który jest na etapie końcowym prac rządowych, a także dokonano analizy ruchu telefonicznego na numery alarmowe – po to, by dokładnie oszacować potrzeby SPR i zaplanować niezbędne zmiany w dotychczasowej organizacji Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Minister Administracji i Cyfryzacji jako sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem, za szczególnie istotną uznaje kwestię wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych.

W ramach projektu SIPR (System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego) ogłoszony został przetarg na rozbudowę interfejsu komunikacyjnego, a obecnie przygotowywane jest zamówienie na zwiększenie wydajności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w centrach powiadamiania ratunkowego. Pełna współpraca międzysystemowa pomiędzy Centrum, a podmiotami ratowniczymi ma zostać uruchomiona do końca 2014 r.

Ponadto MAC informuje, że Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych zapewnia CPR informacje o lokalizacji dzwoniącego. W związku z tym informacja NIK o braku możliwości ustalenia pozycji geograficznej osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112 jest nieaktualna.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.mac.gov.pl, stan z dnia 17 września 2013 r.

\
Data publikacji: 17 września 2013 r.