Grupa Lux Med, rozwijając usługi w ramach Portalu Pacjenta, uruchomiła platformę telemedyczną, która umożliwia kontakt pacjenta z lekarzem, pielęgniarką czy położną online z wykorzystaniem video, audio i klasycznego czatu tekstowego. Lux Med ma w planach uruchomienie między innymi telekonsyliów i tzw. drugiej opinii.

Funkcje te będą mogły być wykorzystywane przez lekarzy i innych specjalistów medycznych do konsultacji procesu leczenia pacjenta online. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie programu monitorowania stanu zdrowia pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.

- Trudno wyobrazić sobie przyszłość medycyny bez telemedycyny. Narzędzie to jest już bardzo popularne w wielu krajach i cieszę się, że teraz może wspierać proces leczenia także w Polsce. Daje ono większe poczucie bezpieczeństwa pacjentom, a nam ułatwia koordynację opieki. Telemedycyna pozwala na stałe monitorowanie parametrów w przypadku chorób przewlekłych, co podnosi ogólną jakość i skuteczność leczenia. Wbrew powszechnej opinii doskonale sprawdza się także w opiece nad osobami w zaawansowanym wieku, co pokazują doświadczenia naszych kolegów z Wielkiej Brytanii – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Na Portalu Pacjenta Lux Med w zakładce „Czat” widoczne są stałe grafiki specjalistów medycznych wraz z godzinami prowadzenia wirtualnej rozmowy. Specjalista ma wgląd do dokumentacji medycznej i w przypadkach uzasadnionych może zlecić określone badania lub wystawić skierowanie do innego specjalisty. Zapis rozmowy i zalecenia są częścią dokumentacji medycznej. Zalecenia są widoczne na Portalu Pacjenta.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Obecnie opieka medyczna świadczona jest w 183 placówkach. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1.600.000 pacjentów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.luxmed.pl, stan z dnia 8 stycznia 2016 r.