Badania przeprowadzono w Instytucie Weterynarii w Puławach.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim wyznaczył ognisko choroby oraz obszar zapowietrzony obejmujący dwie wsie: Pawłówka i Kociuby. W ognisku choroby oraz na obszarze zapowietrzonym podjęto działania zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2005 roku w sprawie zwalczania wąglika (Dz. U. Nr 88,poz.750).

U konia wykryto przeciwciała bakterii wąglika, nie samą bakterię. Być może mogła ona przetrwać od czasów II wojny światowej, gdy zakopywano w tej okolicy chore zwierzęta.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że ostatni przypadek wąglika u zwierząt na terytorium Polski został stwierdzony w 2001 roku, również na terenie powiatu tomaszowskiego, w województwie lubelskim.

Wąglik to groźna, zwykle śmiertelna choroba zakaźna zwierząt domowych, wywoływana przez bakterię nazywaną laseczką wąglika. Człowiek również może się nią zarazić.