W raporcie, którego autorem jest kancelaria prawna Tomasik Jaworski Spółka Partnerska, wskazuje się na liczne bariery, które utrudniają prowadzenie aptek i rozwój detalicznego rynku farmaceutycznego. Większość z nich można wyeliminować bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z budżetu państwa. Potrzebna jest jednak dobra wola ze strony rządu i parlamentu.

Według Konfederacji konieczna jest racjonalizacja wydatków publicznych i skrócenie kolejek w szpitalach poprzez uwzględnienie farmaceutów i aptek w strukturze systemu opieki zdrowotnej. Niezbędne jest finansowanie ze środków publicznych procedur profilaktycznych i zdrowotnych, których realizatorem byłyby apteki, szczególnie chodzi o opiekę farmaceutyczną. Farmaceuci powinni otrzymać uprawnienia do wystawiania recept na określone leki, dla pewnych grup pacjentów, na przykład przewlekle chorych.

Czytaj: Lewiatan i PharmaNET przeciw likwidacji aptek internetowych >>>

„Doprecyzowania wymaga także przepis o zakazie reklamy aptek. Miałby on dotyczyć wyłącznie działań prowadzonych poza lokalem apteki i odnoszących się do leków lub wyrobów medycznych. Wyraźnie trzeba określić jakie zachowania nie uważa się za reklamę. Obowiązujący zakaz reklamy aptek, w praktyce uniemożliwia też efektywne funkcjonowanie aptek internetowych” – twierdzą autorzy raportu.

Autorzy raportu proponują też umożliwienie wymiany informacji pomiędzy lekarzami i aptekami na temat stosowanej przez pacjenta farmakoterapii. Do tego potrzebna jest zmiana przepisów dotyczących ochrony danych przetwarzanych w ramach świadczonych przez aptekę usług farmaceutycznych oraz zapewnienie gwarancji ich ochrony.

Konieczna jest również zmiana sposobu wyliczania i wysokości urzędowej marży detalicznej. Powinna ona uwzględniać rzeczywiste koszty funkcjonowania apteki w związku z zapewnieniem dostępności do leków refundowanych. Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie jednolitej opłaty dyspensyjnej.

Zdaniem autorów raportu należy zrezygnować ze zbędnych wymogów lokalowych, takich jak prowadzenie apteki wyłącznie na parterze czy konieczności posiadania dwóch odrębnych wejść. A także dopuścić możliwość realizacji leków recepturowych poprzez współpracę z aptekami dysponującymi stosowną infrastrukturę lokalową lub certyfikowanymi laboratoriami.