Prezes Hamankiewicz wyjaśnia, że  na wielu uczelniach medycznych ostatni egzamin dla studentów jest organizowany w ostatnich dniach czerwca lub nawet na początku lipca. Z tego powodu więc przesunięcie terminu na czerwiec spowoduje, że tegoroczni absolwenci niektórych uczelni nie będą w stanie złożyć w Centrum Egzaminów Medycznych zaświadczeń z okręgowych izb lekarskich o wpisaniu do rejestru i nie będą mogli przystąpić do egzaminów LEK i LDEK na jesieni.

- Wywołuje to protesty studentów ostatniego roku medycyny i stomatologii. Konsekwencją wprowadzenia zmienionego terminu może być więc niewielka liczba przystępujących do LEK i LDEK w sesji jesiennej 2017 roku. Moim zdaniem nie należy zmieniać zasad w sposób utrudniający spełnienie wymogów ponieważ stwarza to uzasadnione wrażenie, że informatyzacja systemu kształcenia lekarzy zamiast ułatwiać, raczej skomplikuje i utrudni ten proces – argumentuje prezes NRL.

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) odbywają się dwa razy do roku. Egzaminy polegają na rozwiązaniu testu z 200 pytaniami.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK składa się za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zasadniczo do 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września oraz do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

W roku 2017 dla LEK i LDEK, które będą odbywać się we wrześniu 2017 roku, termin zgłoszenia ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

W sesji jesiennej Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony 8 września 2017 roku, a Lekarski Egzamin Końcowy - 23 września 2017 roku.

 

Źródło: www.nil.org.pl

 [-OFERTA_HTML-]