Marek Michalak stwierdził między innymi, iż „nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka”. 

Na to stwierdzenie zareagowali prezesi najważniejszych organizacji lekarzy rodzinnych, czyli Porozumienia Zielonogórskiego, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka zarzucili oni Rzecznikowi Praw Dziecka między innymi jednostronność i brak rzetelnego rozeznania problemu, na temat którego zabiera głos.

„Lekarz specjalista medycyny rodzinnej jest dobrze przygotowany do zapewniania podstawowej opieki zdrowotnej dorosłym i dzieciom, w szczególności udzielania porad osobom zdrowym, rozpoznania patologii nawet na wczesnych etapach choroby” - czytamy w piśmie lekarzy.

Autorzy listu zwrócili także uwagę na niedobory kadry medycznej, przytaczając dane o liczbie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem szefów organizacji lekarzy rodzinnych, właśnie szczupłość kadry lekarskiej czyni bezprzedmiotowym spór, wywoływany przez Rzecznika Praw Dziecka. 

Zdaniem autorów pisma państwo powinno zmierzać do modelu opieki podstawowej, opartego na specjalistach medycyny rodzinnej. 
„Opieka musi być zagwarantowana wszystkim obywatelom, w tym chorym i zdrowym dzieciom. Taką funkcję i misję spełnia tylko specjalista medycyny rodzinnej dedykowany do pracy w tym sektorze. To on zapewnia wszechstronną, całościową, ciągłą i skoordynowaną opiekę niezależnie od wieku pacjenta i problemu z jakim zgłasza się po pomoc” - przekonują Rzecznika Praw Dziecka lekarze rodzinni.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2016 w Polsce pracowało 6 667 pediatrów, co stanowiło około 20 procent wszystkich lekarzy POZ. Na 145 873 258 udzielonych porad w podstawowej opiece zdrowotnej około 16 procent stanowiły świadczenia udzielone dzieciom. Większą część z nich udzielono chorym pacjentom, pozostałe były to świadczenia prewencyjne.    

Źródło: www.federacjapz.pl

 [-OFERTA_HTML-]