Resort zdrowia wyjaśnia, że głównym celem ustawy jest zdefiniowanie roli i miejsca podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia, poprawa organizacji i funkcjonowania POZ, zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ z innymi elementami systemu, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także stworzenie mechanizmu finansowego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Resort wyjaśnia, że określenie roli i miejsca POZ w systemie oraz poprawa jej organizacji przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia pacjentów, między innymi poprzez ograniczenie skutków chorób.

„Chcemy skoordynować i zintegrować różne poziomy opieki medycznej, aby objąć pacjentów kompleksową opieką. Będzie to na przykład zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością. To właśnie proponujemy w projekcie” – czytamy w komunikacie Ministerstwa.

Według projektowanych przepisów lekarz POZ będzie „strażnikiem systemu” – uzyska rolę przewodnika (koordynatora) pacjenta w systemie. W skład tzw. zespołu POZ wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. 

Zespół ten będzie współpracował z osobami, które będą udzielały specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, między innymi w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach leczenia szpitalnego, a także ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, na przykład  z dietetykiem, fizjoterapeutą czy psychologiem. Współpraca ta będzie polegała między innymi  na wymianie informacji.


Czytaj także: Dostęp do POZ dla wszystkich pacjentów - poznaj szczegóły ostatniej nowelizacji przepisów>>>


Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie – od 1 lipca 2019 roku – modelu opieki zintegrowanej, która będzie obejmowała szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych zapewniony w ramach POZ. Model ten będzie skierowany do pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej jest dostępny w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 1 lutego 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl